Calculator

Op deze pagina vindt u onze Sportfever Calculator. Een rekenhulp waarmee u door het invoeren van slechts enkele gegevens een zeer betrouwbaar idee krijgt wat u netto betaalt voor de opvang van uw kind(eren).

Kinderopvangtoeslag

Wij bieden de volgende opvangsoorten die onder de Wet Kinderopvang vallen:

  • Buitenschoolse Opvang (bso)
  • Peuteropvang (pov) tot 12:00, 14.30 uur of 18.00uur)
  • Voorschoolse Opvang (vso)

Tussenschoolse Opvang (TSO) valt niet onder de Kinderopvangtoeslag.
Klik hier voor de Kinderopvangtoeslagtabel 2020 Belastingdienst.

Hoe werkt de Calculator?

Vul in de Calculator de gevraagde gegevens van uw kind in. Heeft u meerdere kinderen, dan klikt u op “Voeg nog een kind toe”.

Vervolgens vult u uw (gezamenlijk) bruto toetsingsinkomen in. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst. De Sportfever Calculator berekent nu wat u netto betaalt voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.

De berekening van onze Sportfever Calculator dient als indicatie van de netto maandkosten van de opvang. Aan de getoonde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.