kind ziek

Mijn kind is ziek

Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we tijdens de opvang niet altijd kunnen bieden. Enerzijds omdat onze organisatie daar niet (voldoende) op is toegerust, anderzijds omdat het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar of besmettingsgevaar niet wenselijk is dat een kind de opvang bezoekt. Om te beoordelen of je kind de opvang al dan niet kan bezoeken, nemen wij in de eerste plaats altijd de gezondheid en het welbevinden van het zieke kind en van andere kinderen als uitgangspunt. 

Je kind ziek melden

Door te bellen naar de vestiging van je kind kun je de ziekmelding doorgeven. Dit kan ook via de ouderportaal: je kiest dan in het menu voor “Afwezigheid, afwezigheid doorgeven”. Let op: absentie kan tot 24 uur (dat wil zeggen vóór 9.00 uur de dag ervoor) worden gemeld via de ouderportal..