Studiedagen van school

Wanneer er studiedagen op school zijn kunnen de kinderen ook op de buitenschoolse opvang een extra (halve) dag opgevangen worden.

Aanvragen van extra opvang via het ouderportaal

Klik hier om naar het ouderportaal te gaan.

Wilt u extra opvang voor een studiedag?

Dan dient u dit minimaal 3 dagen van te voren aan te vragen via het Ouderportaal. Indien het later aangevraagd wordt, kan het kind alleen komen wanneer de kind/leidster ratio dit toelaat.

Kosten voor extra opvang

Studiedagen worden extra in rekening gebracht. Indien het kind die dag een vaste plaatst heeft wordt alleen de ochtend tot de start van de reguliere BSO-middag extra in rekening gebracht. Als het geen vaste opvangdag betreft wordt er de gehele dag extra in rekening gebracht. In het laatste geval kan het kind alleen komen wanneer de groepssamenstelling dit toelaat.

Openingstijden

Tijdens een gehele studiedag heeft de BSO dezelfde openingstijden als in de vakanties (van 8.00-18:30 uur). en in geval van een studiemiddag hangt de starttijd van de BSO af van de school-sluitingstijd die dag.