Kwaliteit en rapportage

Breed aanbod, variatie in sport en spelactiviteiten

Sportfever heeft een breed aanbod voor uw kind. Onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs worden de kinderen uitgedaagd om te kijken waar hun grenzen liggen of om hun grenzen op te zoeken. Samenwerkend of juist individueel die prestatie leveren die ze voor ogen hebben. Door een diversiteit aan- en een continue wisseling van sport- en spel activiteiten zowel binnen als buiten is er steeds een afwisselend attractief aanbod.

Alle medewerkers van Sportfever zijn zeer begaan met kinderen en geselecteerd op flexibiliteit en inventiviteit. Iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Altijd lekker en gezond eten bij Sportfever!

Gezond, lekker, veilig en bewust eten is belangrijk voor kinderen. Wij volgen de adviezen van het voedingscentrum op.

 

Regelgeving Wet Kinderopvang

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang.

Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO de Kickies (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Heemstede VEW (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Heemstede RCH (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever KDV Schoterbos (Kinderdagverblijf)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO DSS (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO de Hout (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Spaarndam (Buitenschoolse opvang)

 

Klachtenregeling Sportfever

Het is altijd mogelijk dat een ouder niet tevreden is over onze dienstverlening. Dat horen wij graag omdat het voor ons waardevolle informatie is om onze dienstverlening te verbeteren. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken medewerker(s). Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Als dit niet leidt tot een oplossing of de ouder wil de klacht niet met de betrokken medewerker bespreken, dan kan de ouder de klacht ook bespreken met de locatiemanager. De interne klachtenregeling is dan van toepassing.

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kan de ouder de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van Sportfever.  Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar. Zie formulier bijlage klachtenformulier ouders. Als de afhandeling van de klacht door Sportfever BV geen bevredigende oplossing of uitkomst biedt, kan de ouder de klacht ook kenbaar maken bij de Geschillencommissie. Voorwaarde is wel dat de klacht eerst aan Sportfever BV is voorgelegd. De geschillencommissie is bereikbaar op telefoonnummer (070) 310 53 10 . Meer informatie is ook beschikbaar op www.degeschillencommissie.nl.

 

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang verdeelt de kosten van kinderopvang over 3 partijen:

  • De overheid vergoedt een deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag aan ouders.
  • Werkgevers betalen verplicht mee via een toeslag op het werkgeversdeel van de WW-premie.
  • Ouders betalen een eigen bijdrage.

Het uitgangspunt is dat overheid, werkgevers en ouders elk een derde deel van de kosten betalen.

Het systeem is als volgt:

  • De ouder sluit een contract met de kinderopvangorganisatie en betaalt de rekening.
  • De ouder vraagt bij de belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan om een deel van de kosten vergoed te krijgen.

 

Vertel ons uw tip of idee!

We vinden het altijd fijn om tips en ideeën te ontvangen! Deelt u deze met ons via onderstaand formulier. We nemen daarna binnen twee werkdagen contact met u op. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!