Prijsbeleid en voorwaarden TSO

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Overblijf Zuid-Kennemerland, zonder winstoogmerk. De TSO is geen vast product. We maken met elke school aparte afspraken over de vorm en de inhoud van de TSO. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang en staat juridisch los van dagopvang en buitenschoolse opvang van Sportfever.                               

Voorwaarden tussenschoolse opvang (TSO):

 • Stichting Overblijf Zuid-Kennemerland biedt TSO op alle schooldagen waarbij er in de middag nog les gegeven wordt. Op studiedagen is er geen tussenschoolse opvang.
 • TSO wordt in overleg en samenspraak met school aangeboden. Dit houdt in dat TSO geen (commerciële) dienst is en de afnemer van TSO geen consument is in de ruimste zin van het woord.
 • TSO wordt maandelijks achteraf gefactureerd .
 • Bij vakantie of ziekte van je kind vindt geen restitutie plaats.
 • Bij overmacht (bijvoorbeeld een pandemie of een ongeplande roosterwijziging van school), waardoor Stichting Overblijf Zuid-Kennemerland geen TSO kan aanbieden, worden de kosten niet gerestitueerd.
 • De algemene voorwaarden van Sportfever zijn niet van toepassing voor TSO.
 • De aansprakelijkheid van Stichting Overblijf Zuid-Kennemerland is beperkt en gemaximeerd conform de afgesloten verzekering.
 • De plaatsingsovereenkomst is alleen geldig in combinatie met de machtiging tot automatische incasso.
 • In gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Stichting Overblijf Zuid-Kennemerland, indien nodig i.o.m de schoolleiding, waarbij de belangen van alle partijen meegewogen worden.
 • Aan het einde van elke betaalperiode kan Stichting Overblijf Zuid Kennemerland de prijs van de tussenschoolse opvang herzien. Wanneer de prijzen van de volgende betaalperiode bekend zijn, wordt je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Stichting Overblijf Zuid Kennemerland hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elk moment van de maand via e-mail via planning@sportfever.nl
 • Indien deze voorwaarden wijzigen, wordt dat vermeld op www.sportfever.nl/tussenschoolse-opvang

Prijsbeleid 2020

Contract voor vaste dagen
Als u een contract heeft met vaste dagen, loopt de betaling automatisch door, ook wanneer
uw kind een keer geen gebruik maakt van de overblijf. Ons tarief bedraagt €2,35 per
keer. Het contract start op de dag van aanmelden en eindigt in de laatste maand van groep 8.

Flexibel contract
Wilt u liever overblijven per keer afnemen in plaats van op vaste dagen, dan betaalt €2,90 per keer. Flexibele overblijf is mogelijk als u de dagen reserveert via Mijn Sportfever (het ouderportaal).Het contract start op de dag van aanmelden en eindigt in de laatste maand van groep 8.

Handig om te weten

Ingeschreven en dan?
Nadat u uw kind heeft ingeschreven, staat een plaatsingsovereenkomst voor u klaar in Mijn
Sportfever. De inlogcodes ontvangt u via e-mail, zodra u akkoord gaat met ons voorstel.

Wat doe ik bij een flexibel contract?
Via Mijn Sportfever reserveert u eenvoudig online een overblijfdag.

Hoe weet ik of mijn kind incidenteel kan overblijven?
Er is altijd plaats bij de tussenschoolse opvang. In Mijn Sportfever kunt u de huidige planning
zien en 4 weken vooruit plannen. Bij aanvragen op korte termijn ziet u na korte tijd online of
uw reservering is goedgekeurd. Hiervoor krijgt u geen aparte mailtjes, u kunt zelf de status
van uw reserveringen volgen in Mijn Sportfever.

Stamkaart
Het is belangrijk wij tijdens het overblijven recente persoonsgegevens van u en uw
kind(eren) hebben. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan kunnen onze
medewerkers direct contact opnemen. Ook informatie over medische bijzonderheden en
allergieën is van belang. We vragen u daarom de stamkaart volledig in te vullen en in te
leveren bij het overblijfteam. Denkt u er ook aan om een eventuele wijziging aan ons door te
geven?

Aan-en afmelden flexibel overblijven
In verband met de veiligheid is het belangrijk dat u uw kind vóór 10.00 uur op de betreffende
dag digitaal aanmeldt (het vinkje aanzetten). Ons team rekent dan op zijn of haar komst.
Aanmeldingen na 10:00 uur kunnen wij voor die dag helaas niet aannemen.

Werkwijze Mijn Sportfever
Hoe kan ik inloggen?
1. Ga naar Mijn Sportfever
2. Vul uw persoonlijke gegevens in:
3. Gebruikersnaam:
4. Domein: sportfever.nl
5. Wachtwoord:
U ontvangt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail. Na de eerste keer
inloggen kunt u deze zelf aanpassen.

Heeft u vragen?
Voor vragen over de administratie kunt u mailen naar: klantenservice@sportfever.nl
Voor specifieke overblijf vragen kunt u stellen aan de TSO-coördinator: tso@sportfever.nl of tsokoninginemmaschool@sportfever.nl