Prijsbeleid 2020

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

De D.R Bavinckschool biedt de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag op school te laten overblijven (TSO). De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Sportfever Kinderopvang.

Aanmelden tussenschoolse opvang

U kunt op www.sporfever.nl uw kind(eren) aanmelden voor een abonnement. Nadat u bent aangemeld ontvangt u één inlogcode. De code is uniek en kunt u aanpassen naar een wachtwoord naar keuze als u voor de eerste keer inlogt. In het ouderportaal wordt voor u een overeenkomst opgemaakt. Na ondertekening van de overeenkomst wordt uw kind geplaatst in de overblijfklas voor het gehele schooljaar.

Tarieven per 1 januari 2020

VASTE ABONNEMENTEN

U betaald per keer € 2,35 euro voor het overblijven. Voor vaste abonnementen geldt dat de betaling automatisch doorloopt, ook wanneer u een keer geen gebruik maakt van het overblijven. Uitzonderingen hierop zijn schooluitjes zoals sportdagen, studiedagen en schoolreisjes. De Bavinckschool zorgt dan voor het overblijven. Sportfever brengt dan geen overblijfkosten in rekening. Het is niet mogelijk van dag te ruilen wanneer u een vast abonnement heeft.

FLEX BAVINCK ABONNEMENT

U betaald per keer € 2,90 euro voor het overblijven. Onbeperkt overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag. U ontvangt aan het einde van de maand een factuur op maat. U betaalt de overblijfdagen die u afneemt. Dit kan alleen wanneer u de dagen reserveert via de ouderportaal.

AAN- EN AFMELDEN FLEX ABONNEMENT

U dient uw kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende overblijfdag digitaal aan te melden (vinkje aanzetten). Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. Wanneer een overblijver niet vóór 10.00 uur is aangemeld, betekent dit dat er niet op hem/haar gerekend en gelet wordt. Bij afwezigheid dient u uw kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende dag digitaal af te melden (vinkje uitzetten). Wanneer u uw kind(eren) vóór 10.00 uur afmeldt, worden er géén kosten in rekening gebracht.

HOE WEET IK OF DE MIJN KIND KAN OVERBLIJVEN?

Er is altijd plaats tijdens het overblijven. Controleer de huidige planning voor de komende 4 weken en plan zover u wilt in de toekomst. Aanvragen op korte termijn worden door ons bekeken en snel goedgekeurd. U ontvangt geen aparte mailtjes; het is de bedoeling dat u zelf regelmatig de website raadpleegt voor de status van de reserveringen.

STAMKAART

Het is belangrijk om tijdens het overblijven de beschikking te hebben over recente gegevens van u en uw kind(eren). Zo kunnen onze medewerkers in noodgevallen altijd contact met u opnemen. Daarnaast is het belangrijk om informatie zoals medische gegevens, allergieën, etc. aan ons door te geven.

OPZEGGEN OF WIJZIGINGEN

Het schoolabonnement loopt per schooljaar en dient bij algehele opzegging schriftelijk voor de eerste van de maand te worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Voor groep 8 eindigt automatisch het abonnement na de laatste schooldag. Voor wijziging van dagen geldt tevens een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand. De wijziging dient schriftelijk te worden aangevraagd en gaat in per volle kalendermaand daarop volgend.