Extra opvang en ruildagen

Extra opvang

Plotseling overwerk, een ziekenhuis- of tandartsafspraak, schoolvakantie, mantelzorg geven, ziekte of vakantie van andere opvang? Bij Sportfever kunt u extra opvang afnemen via de ouderportaal. Extra opvang is mogelijk vanaf een dagdeel, ook tijdens de schoolvakanties, en kan tot op de dag zelf tot 9.00 uur worden aangevraagd. Extra dagen worden via een factuur achteraf berekend

Let op! Het ruilen van vaste opvangdagen is een extra service. Wij proberen zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te geven maar geven hiervoor geen garanties. Ruildagen worden toegekend mits de bezetting dit toelaat, en is pas in te zetten nadat de vestiging hiervan de bevestiging via de ouderportaal heeft gestuurd.

Ruildagen

Ruilen van vaste dagen/dagdelen kan binnen een periode van 4 weken via de ouderportaal. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten als je kind op de vaste opvangdag ziek is, op vakantie is, of als het gewoon beter uitkomt om een keer te ruilen. Een ruildag kan tot 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd. Absentie kan tot 9.00 uur van de dag vóór absentie worden doorgegeven. Gebeurt dit na dit tijdstip, dan vervalt de dag.