Pedagogisch beleidsplan

In dit pedagogisch beleidsplan beschrijft Sportfever SportBSO haar visie op het werken met kinderen, ouders en samenwerkingspartners aan de hand van onderstaande 9 punten. Deze visie staat centraal en geeft richting aan het pedagogisch handelen in de praktijk.

 • Ieder kind is uniek. Het kind is vanaf de geboorte rijk aan mogelijkheden, krachtig en creatief. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We zien het als een belangrijke taak om de kinderen hierbij te begeleiden. Dit doen we door goed naar kinderen te kijken en aan te sluiten bij de eigen manier van leren van elk kind.
 • Veiligheid + uitdaging is groei. Ieder kind heeft een veilige basis nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich veilig voelt, heeft energie om zich te ontwikkelen. Sportfever SportBSO biedt deze emotionele veiligheid. Elk kind moet zich bij ons veilig en vertrouwd kunnen voelen, lekker in zijn vel zitten en zichzelf kunnen zijn.
 • Spelen, ontwikkelen en leren. Kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld om zich heen. Sportfever SportBSO sluit aan bij de actieve manier waarop kinderen leren en biedt hen een uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de gelegenheid om op ontdekking uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen.
 • De groep. Kinderen doen in een groep waardevolle ervaringen op met leeftijdsgenootjes. Ze maken samen plezier en leren van en met elkaar. Sportfever SportBSO wil kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische samenleving: zelfbewust en gericht op samenwerking.
 • Elk kind is welkom. Sportfever SportBSO staat ook open voor kinderen met een beperking, achterstand of ziekte. Voorwaarde is dat ons aanbod een meerwaarde moet hebben voor het kind, dat onze medewerkers in staat zijn de gewenste ondersteuning te bieden en dat de plaatsing van het kind geen nadelige gevolgen heeft voor de groep.
 • Gelijke kansen. Kinderen verschillen van elkaar in tempo, uiterlijk, talige en culturele achtergrond van de ouders en in de mate waarin de thuissituatie gunstige ontwikkelingsvoorwaarden biedt. Wij bieden ieder kind optimale ontwikkelings- kansen en spannen ons in om achterstanden te verkleinen of te doen verdwijnen.
 • Doorgaande lijn. Sportfever SportBSO houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Daarmee is het een belangrijke partner in het realiseren van de doorgaande leerlijn. Sportfever SportBSO vindt het belangrijk om met scholen af te stemmen over deze doorgaande ontwikkelingslijn.
 • Opvoeden doe je samen met ouders. In het werken met kinderen zijn ouders een onmisbare schakel. Zij zijn partner in opvoeden. Sportfever SportBSO vindt het belangrijk om – met het kind als gezamenlijkuitgangspunt – samen te werken met ouders.
 • Sportfever SportBSO werkt samen. Sportfever SportBSO is een schakel in de vele voorzieningen, die zich bezig houden met ontwikkelingsstimulering, gezondheid, opvoeding en onderwijs en werkt samen met partners die deel uitmaken van de omgeving van het kind.

De basisdoelen van de Wet Kinderopvang

Het pedagogisch beleid van Sportfever SportBSO sluit aan op de indeling zoals die wordt gehanteerd in de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en in het Pedagogisch kader. Voor de pedagogische onderbouwing werkt Sportfever vanuit vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

We bieden de kinderen:

 1. Emotionele veiligheid
 2. Ontwikkeling van sociale competentie
 3. Ontwikkeling van persoonlijke competentie
 4. Overdracht van waarden en normen, morele competentie

Voor alle punten is sport het middel om positief gedrag te stimuleren. We werken ook vanuit de kanjermethode Kanjers in de Sport

Bij vragen lichten wij ons pedagogisch beleid graag toe. Hiervoor kun je contact opnemen met onze beleidsmedewerker Pedagogiek Tamlyn de Groot via beleid@sportfever.nl of 023-2100300