Tarieven

Onze PSZ tarieven zijn inclusief:

  • Luiers
  • drinken
  • fruit
  • verantwoorde tussendoortjes

Bij reguliere peuteropvang neemt u minimaal 2 dagdelen af.

Onze BSO tarieven zijn inclusief:

  • Vervoer van school
  • Uitjes en activiteiten in de schoolweken
  • Lunch op woensdag en vrijdag en tijdens vakantiedagen
  • Verantwoorde tussendoortjes

Sportfever Plus Sporten vallen buiten het pakket. Afhankelijk van activiteit, wordt er een ouder bijdrage gevraagd.

Extra diensten

Extra opvang

Studiedagen en lesvrije dagen zijn niet bij uw contract inbegrepen. Indien u opvang wenst op deze dagen dan kunt u dit minimaal 14 werkdagen van te voren op de vestiging of via het ouderportaal aanvragen.

Flexibele opvang

Vraag naar de mogelijkheden op de Sportfever BSO locatie.

Kinderopvangtoeslag 2020

Klik hier voor de Kinderopvangtoeslagtabel 2020 Belastingdienst.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2020

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Vervolgens vult u uw (gezamenlijk) bruto toetsingsinkomen in. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst.

Klik hier voor de toetsingsinkomen. De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van het toetsingsinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoner.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen

Bereken wat het kost:

Bedrag per maand: