Tussenschoolse opvang

Overblijven met sportfever

Sportfever coördineert de tussenschoolse opvang (TSO) op de Dr. H Bavinckschool en Koningin Emmaschool in Haarlem-Noord.

Overblijven is vrije tijd van de kinderen en daar maken we een fijne sportieve tijd van. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas voor of na het buitenspelen. Er zijn vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers van Sportfever op het plein. De medewerkers van Sportfever bieden tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar kinderen aan mee kunnen doen op vrijwillige basis.

De TSO is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd op het gebied van de pedagogisch medewerkers maar ook m.b.t. de administratie en het ouderportaal. Dit heeft de kwaliteit van de TSO verhoogd, maar daardoor zijn de kosten voor de TSO de afgelopen jaren ook gestegen. Sportfever Kinderopvang ziet zich daarom genoodzaakt het tarief voor de TSO met ingang van 1-1-2020  te verhogen naar € 2,35. Deze prijs geldt voor het volledige kalenderjaar 2020. Er wordt maandelijks achteraf geïncasseerd via automatische incasso.

Vaste dagen contract.

Indien u een contract heeft met vaste dagen loopt de betaling automatisch door, ook wanneer uw kind een keer geen gebruik maakt van het overblijven.

Flexibel contract                 

Indien u geen contact voor vaste dagen wenst maar liever per keer een dag afneemt. U betaald dan vanaf 1 januari 2020  €2,90 euro per keer voor het overblijven. Dit kan alleen wanneer u de dagen reserveert via mijn sportfever ( de ouderportaal).

Beide contracten starten op de dag van aanmelding en eindigen in de laatste maand van groep 8.

Mocht u vragen hebben over deze mail/ uw contract en/of andere zaken kunt u contact opnemen met Jimmy Kelder, coördinator van de TSO Bavinckschool,via de email : tso@sportfever.nl

Overblijven is vrije tijd van de kinderen en we maken er een fijne tijd van. De leerkrachten en/of vrijwillige overblijfouders eten met de kinderen in de klas voor of na het buitenspelen. Er zijn vaste overblijfkrachten op het plein. Zij werken volgens het overblijfprotocol. Doel van het protocol is de veiligheid en kwaliteit van het overblijven te bewaken. Verder organiseert Sportfever tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar kinderen in de gymzaal of op het schoolplein aan mee kunnen doen. Tussenschoolse opvang is een welkome onderbreking van de dag!

De buitenspeeltijden

Groep 2: 12.00-12.30

Groep 1: 12.30-13.00

Groep 5,6,7,8: 12.00-12.30

Groepen 3 en 4: 12.30-12.55

Ingeschreven en dan?

Nadat u uw kind bij ons heeft ingeschreven. De plaatsingsovereenkomst staat voor uw klaar in uw Mijn Sportfever omgeving. De inlogcodes ontvangt u per mail. Wanneer u akkoord gaat met het aanbod, sluiten we een plaatsingsovereenkomst af.

Werkwijze

Hoe kan ik inloggen?

  1. Ga naar Mijn Sportfever
  2. Vul uw persoonlijke gegevens in:
  3. Gebruikersnaam:
  4. Domein: sportfever.nl
  5. Wachtwoord:

De gebruikersnaam en wachtwoord worden gemaild. Deze code is uniek en kunt u zelf na de eerste keer nadat u bent ingelogd aanpassen.

Wat doe ik bij een strippenkaart?

Als uw kind(eren) willen overblijven reserveert u een overblijfdag. Dit kunt u eenvoudig regelen via het ouderportaal.

Hoe weet ik of mijn kind incidenteel kan overblijven?

Er is altijd plaatst tijdens het overblijven. Controleer de huidige planning voor de komende 4 weken en plan zover u wilt in de toekomst. Aanvragen op korte termijn worden door ons bekeken en snel goedgekeurd. Er komen geen aparte mailtjes, het is de bedoeling dat u zelf regelmatig de website raadpleegt voor de status van de reserveringen.

Stamkaart

Het is belangrijk om tijdens het overblijven de beschikking te hebben over recente persoonlijke gegevens van jou en je kind(eren). Zo kunnen onze medewerkers in noodgevallen altijd contact met je opnemen. Daarnaast is het voor ons belangrijk medische gegevens te weten en of er sprake is van een allergie. Wij vragen je daarom om de stamkaart in te vullen en in te leveren bij het overblijfteam. Vergeet niet een eventuele wijziging aan ons door te geven.

Aan- en afmelden strippenkaart

Je dient je kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende overblijfdag digitaal aan te melden (vinkje aanzetten). Dit is belangrijk voor de veiligheid van je kind. Wanneer een overblijver niet vóór 10.00 uur is aangemeld, betekent dit concreet dat er niet op hem/haar gerekend wordt en wij het dus ook niet kunnen weten als het kind ontbreekt.

Heeft u vragen?

Mail bij vragen over de administratie naar: administratie@sportfever.nl

Mail bij algemene vragen naar de TSO coördinator: tso@sportfever.nl