Tussenschoolse opvang

Overblijven is vrije tijd voor kinderen en daar maakt ons team een fijne, sportieve tijd van. De kinderen eten in de klas voor of na het buitenspelen. Er zijn vaste gediplomeerde sportieve pedagogisch medewerkers van Sportfever op het plein. Wij bieden tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar kinderen aan kunnen meedoen, als ze willen. 

Met groep 1 en 2 gaan we ballen, tikspelletjes doen, spelen in de zandbak, hoelahoepen en
nog veel meer. De groepen 3 tot en met 8 dagen we uit met sport- en spelactiviteiten.
Natuurlijk mogen de kinderen ook voetballen, kingsen en het klimrek in. En bij slecht weer
spelen we gezellig binnen.

Op dit moment organiseert Stichting Overblijf-Zuid Kennemerland in samenwerking met Sportfever de tussenschoolse opvang voor onderstaande scholen:

Dr. H Bavinckschool en Koningin Emmaschool in Haarlem-Noord

De visie van de stichting sluit aan bij de visie van Sportfever samen geloven we in de kracht van bewegen en in een vitale leefstijl, waardoor kinderen lekker in hun vel zitten. Wij willen alle kinderen op een actieve manier laten
kennismaken met verschillende sporten om zo hun fysieke groei te stimuleren, oftewel hun
motorische, sociaal-affectieve en cognitieve ontwikkeling. Sportfever verzorgt naast de TSO
alle vormen van kinderopvang en evenementen – altijd in een sportieve omgeving.

In de afgelopen jaren is de TSO geprofessionaliseerd en daardoor in kwaliteit verbeterd. De
kosten zijn om die reden ook gestegen. Ons tarief bedraagt per 1 januari 2020 € 2,35 per
keer. Deze prijs geldt voor het volledige kalenderjaar 2020. U betaalt maandelijks achteraf
via een automatische incasso.

Jimmy Kelder
Coördinator TSO Bavinckschool
tso@sportfever.nl

Duncan de Groot en Desly Schoo
Coördinatoren TSO Koningin Emmaschool
tsokoninginemmaschool@sportfever.nl